Chiến Thần Vô Song Ra Mắt Máy Chủ Mới

Lữ Bố tự là Phụng Tiên, chiến thần trong lịch sử với sức mạnh cùng võ công thuộc hàng bậc nhất tam quốc. Người đời có câu "Nhân trung lữ bố, mã trung Xích Thố" để ám chỉ sức mạnh địch vạn người của chiến thần Lữ Bố.

Tự là Tử Long, là người có danh vọng cao nhất trong "ngũ hổ thượng tướng" triều Thục Hán. Vầng trán cao, đôi mắt diều hâu, dáng vẻ rạng ngời, võ nghệ cao cường

Ta thà phụ thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ ta, câu nói thể hiện rõ bản chất của một gian hùng thời loạn. Tào Tháo kì thực là một nhà lãnh đạo kiệt xuất, một bộ óc siêu phàm với khả năng dùng người siêu đẳng

Sinh con như Tôn Trọng Mưu, ý chỉ có được người con như Tôn Quyền quả thật mãn nguyện với đất trời. Tôn Quyền là người lỗi lại, nhà lãnh đạo kì tài xuất chúng của Đông Ngô. Kế thừa cơ nghiệp của cha và anh

Boss ở cấp độ 160 sở hữu Mảnh Thần Tướng Lữ Bố. Tiêu diệt thành công Trương Giác sẽ mang đến vô số tài nguyên quý báu cùng nguyên liệu nâng cấp tướng Đặc Biệt

Võ công thuộc hàng cao siêu trong Ngũ Hổ Tướng nhà Thục. Tính tình có phần nóng nảy bộc trực nhưng lại một mực trung thành với nhà Thục Hán

  • Xông Pha Tam QuốcLoạn Thế Quần Hùng
  • Xây Dựng Quân ĐoànCông Thành Xưng Đế
  • Nhập Vai Thần TướngKhai Sáng Kỷ Nguyên WebGame 4.0
  • [Chiến Thần Vô Song] Trailer Official
  • Screenshot 9Screenshot 4
  • Screenshot 8Screenshot 7
  • Screenshot 6Screenshot 5
  • Screenshot 3Screenshot 2
  • Screenshot 1